Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
0/40
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
0/29
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
About Lesson
แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
COURSE ONLINE และสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย

thai mooc


E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)

แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free-eBooks.net

BOOKBOON

YouTube

หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง
Row Call Number Heading
1 686.22544 อ622ท 2548 o10,000 fonts / อาทิตยา ภู่มณี
2 686.22544 อ622ท 2548 o10,000 Fonts / อาทิตยา ภู่มณี
3 CD 00661 2556 oDVD วีดีโอสอน สร้างงานพิมพ์แบบมืออาชีพ InDesign CS6+CC [ดีวีดี]
4 741.6 ด957ก 2558 oGraphic Design School / David Dabner, Sandra Stewart, Eric ; จุติพงศ์ ภูสุมาศ, สุวิสา แซ่อึ่ง,
5 006.68 ก854อ 2557 oInDesign essential / เกียรติพงษ์ บุญจิตร, วุฒิพันธ์ สมพระเมฆ
6 CD 006.68 ก854อ 2557 oInDesign essential [ซีดี-รอม] / เกียรติพงษ์ บุญจิตร, วุฒิพันธ์ สมพระเมฆ
7 745.6 ว867พ 2560 oPrinciples Infographic / วุฒิพงศ์ ภูสุมาศ
8 006.68 น198ข 2562 oขายภาพเวกเตอร์ออนไลน์…วาดได้ก็รวยได้ / นภาภัทรวารินทร์ เพ็ญแสวง
9 006.68 อ875ค 2552 oคู่มือการใช้โปรแกรม Adobe InDesign CS4 Plus! PageMaker / เอกเทพ ภักดีศิริมงคล, ภัครวิชญ์ การัณย
10 CD 006.6869 ป621สต 2550 oสร้างและแต่งภาพอย่างมีสไตล์ด้วย Photoshop CS3 [ซีดี-รอม] / ปิยะ นากสงค์
11 006.6869 ป621สต 2550 oสร้างและแต่งภาพอย่างมีสไตล์ด้วย Photoshop CS3 / ปิยะ นากสงค์
12 006.68 ว284ส 2551 oสร้างสรรค์งานสิ่งพิมพ์หลากหลายด้วย Indesign CS3 ฉบับสมบูรณ์ / วรวีร์ ไพฑูรย์รัตนชัย, ชลมารค พัน
13 CD 006.68 ว284ส 2551 oสร้างสรรค์งานสิ่งพิมพ์หลากหลายด้วย Indesing CS3 ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / วรวีร์ ไพฑูรย์รัตนชัย,
Row Call Number Heading
1 อ 741.609593 ฟ642 2542 o7th fespic games design report
2 อ 741.609593 บห882 2542 oBangkok 1998 : 13th asian games design report
3 อ 741.609593 บ882 2542 oBangkok 1998 : 13th asian games graphic standards manual
4 741.6 ส991บ 2545 oBe graphic สู่เส้นทางกราฟิกดีไซเนอร์ / โสรชัย นันทวัชรวิบูลย์
5 พ 745.4 ด143ด 2548 oDesign Wiz คมดีไซน์ / ดลชัย บุณยะรัตเวช
6 บทความ oDesignomics เติบโตด้วยการออกแบบ
7 CD 006.60222 ก242 2545 ล1 oGraphic Collection สำหรับงานออกแบบ เล่มที่ 1 [ซีดี-รอม]
8 006.60222 ก242 2545 oGraphic collection สำหรับงานออกแบบ เล่มที่ 1 / ดนัย สิริแสงสว่าง, น่านนที สลีอ่อน, ผู้รวบรวม
9 741.6 ด957ก 2558 oGraphic Design School / David Dabner, Sandra Stewart, Eric ; จุติพงศ์ ภูสุมาศ, สุวิสา แซ่อึ่ง,
10 745.6 ว867พ 2560 oPrinciples Infographic / วุฒิพงศ์ ภูสุมาศ
11 745.4 น424ส 2550 oSketch design for entrance / นันทวัชร์ ชัยมโนนาถ
12 745.4 ส898ว 2534 oWorld design / เสน่ห์ ธนารัตน์สฤษดิ์
13 อ 745.5 ส73 [253-?] oกรอบดีไซน์ : รวมกรอบแบบต่าง ๆ ที่นิยมใช้กัน ช่วยให้งานออกแบบเร็วขึ้น
14 741.6 ว279ก 2531 oกระแส’30 : การออกแบบสิ่งพิมพ์สำหรับกระบวนการพิมพ์ออฟเซท / วรวิชญ เวชนุเคราะห์
15 บทความ oการกำหนดตำแหน่งสำหรับการออกแบบจิ๊ก และฟิกซ์เจอร์ (1)
16 บทความ oการกำหนดตำแหน่งสำหรับการออกแบบจิ๊ก และฟิกซ์เจอร์ (2) (จบ)
17 บทความ oการคำนวณอุณหภูมิน้ำเย็นที่ทำได้ขอคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลสวนทางบนภาวะออกแบบที่กำหนด
18 บทความ oการพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบของกรุงเทพมหานคร
19 oการสร้างผู้นำในวิชิชีพ Graphic Design
20 745.4 ล7 2537 oการออกแบบคืออะไร ? = what is design? 974-89109-1-1
21 บทความ oการออกแบบคูลลิ่งทาวเวอร์ที่ใช้กับงานภาคอุตสาหกรรม
22 บทความ oการออกแบบเครื่องตัดตัวอย่างดินขับ
23 บทความ oการออกแบบเครื่องทดสอบการเสียดกร่อนของฉนวนกันความร้อนจรวด
24 บทความ oการออกแบบงานระบบไฟฟ้าเครื่องกลที่บำรุงรักษาได้
25 บทความ oการออกแบบชุดรองลื่นแบบกลิ้งสัมผัสในชุดลูกรีดโลหะโดยใช้เม็ดลูกกลิ้งมาตรฐาน
26 745.4 ว291ก 2550 oการออกแบบในศตวรรษที่ 20 / วรสิทธิ์ มุทธเมธา
27 745.4 ว291ก 2548 oการออกแบบในศตวรรษที่ 20 / วรสิทธิ์ มุทธเมธา
28 729 ล828ก 2540 oการออกแบบเบื้องต้น / เลอสม สถาปิตานนท์
29 บทความ oการออกแบบใบกังหันลมตามหลักอากาศพลศาสตร์
30 บทความ oการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
31 บทความ oการออกแบบระบบควบคุมแบบ ฟัซซี่ลอจิก ด้วยโปรแกรม LabVIEW
32 621.32 ธ147ก 2541 oการออกแบบระบบแสงสว่าง / ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช
33 621.32 ธ147ก 2537 oการออกแบบระบบแสงสว่าง / ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช
34 621.32 ธ147ก 2538 oการออกแบบระบบแสงสว่าง / ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช
35 621.32 พ693ก 2528 oการออกแบบระบบแสงสว่าง / พิบูลย์ ดิษฐอุดม
36 621.32 พ693ก 2540 o