Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
0/40
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
0/29
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
About Lesson
แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

192-206 Internet Programming : การโปรแกรมสำหรับอินเทอร์เน็ต

COURSE ONLINE และสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย

thai mooc


E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)

แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free-eBooks.net

BOOKBOON

YouTube

หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง
Row Call Number Heading
1 004.678 ว274บ 2547 oBest Web hit / วรรัตน์ ภัทรอมรกุล
2 พ 004.678 ว865ซ 2543 oCyber being ผมคือไซเบอร์ / วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ
3 พ 658.800285467 อ857ด 2555 oDigital commerce : Turn browsers to buyers / อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล
4 oe-commerce กับอุตสาหกรรมอาหารไทย
5 658.800285467 ภ481อ 2550 oE-commerce สุดยอดช่องทางรวย ทุนน้อย ทำง่าย สร้างรายได้ 24 ชั่วโมง / ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
6 พ 004.678 อ745 2543 oInternet super tips
7 004.678 ส319ท 2543 oThaiSites.com : ThaiSearch2000.com / สยาม สงวนรัมย์ ; ธีรพล บุญยืน, บรรณาธิการ
8 005.369 อ788อ 2544 oUpload ไม่ให้พลาด download ไม่ให้หลุด / อุดมทรัพย์ กรรดิพณิชกูล
9 006.7 ว722ว 2551 oVDO Podcast TV ออนไลน์ : ทำเองได้ ง่ายนิดเดียว / วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์, นฤพล ตั้งตรีรัตน์
10 บทความ oกฎหมายภาษีกับการค้าบนอินเตอร์เน็ต
11 พ 004 ก118 2548 oกฏหลัก 3 ข้อ / ไมโครซอฟต์
12 พ 658.4012 พ489ก 2548 oกลยุทธ์กับอินเทอร์เน็ต : การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน / ไมเคิล อี. พอร์เตอร์, Michael E. Po
13 PA 004.678 ณ342ก 2553 oการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน AC line ด้วยมาตรฐาน X-10 / ณัฐพล ฉันทวนิช
14 CD/PA 00025 2553 oการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน AC line ด้วยมาตรฐาน X-10 / ณัฐพล ฉันทวนิช
15 PA 004.678 ส991ก 2547 oการใช้และการได้รับประโยชน์จากสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม / โสรยา ก
16 CD/PR 00172 2553 oการติดตั้งและซ่อมบำรุงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในเขตแครายและกระทุ่มแบน (CD สหกิจศึกษา) / ล้อมพงศ์
17 บทความวิจัย oการพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสังกัดสำนัก
18 CD/PA 00194 2556 oการพัฒนาระบบบริหารจัดการทีมบริการผ่านเว็บและแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่น / คทานันท์ กิติวัชระเจริญ
19 PA 005.43 ค137ก 2556 oการพัฒนาระบบบริหารจัดการทีมบริการผ่านเว็บและแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่น / คทานันท์ กิติวัชระเจริญ
20 004.692 พ239ก 2538 oการรับส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ / พรทิพย์ โล่ห์เลขา
21 CD/PA 00222 2557 oการวิเคราะห์ความคิดเห็นลูกค้า จากข้อความในเฟสบุ๊คของผู้จำหน่ายรถยนต์ / อภิรักษ์ ทรัพย์เจริญกุล
22 บทความวิจัย oการศึกษาการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองแบบเปิดผ่านอินเตอร์เน็ต
23 RH 378.3 จ159ก 2555 oการศึกษาปัจจัยคัดสรรและพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ระดับอุดมศึก
24 T/มส 004.678 พ439ก 2550 oการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้เว็บไซต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและมหาวิทยาลัยสยาม
25 บทความ oการศึกษาและพัฒนาระบบห้องสมุดเสมืออินเตอร์เน็ต A Study and Development of Virtual Library on Inte
26 CD/PR 00152 2552 oการให้บริการลูกค้าระดับเอกสิทธิทางด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้สาย Wireless internet services for
27 004.6 อ618ก 2550 oก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร (ภาคปฏิบัติ) / อาณัติ รัตนถิรกุล
28 004.678 ก768ก 2546 oแก้ปัญหา Internet / เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล
29 oคนไทยใช้อินเตอร์เน็ตกันอย่างไร?
30 CD 004.678 ส827ค 2551 oครบเครื่องเรื่องอินเทอร์เน็ต ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / สุพรรษา ยวงทอง, วิโรจน์ ชัยมูล
31 004.678 ส827ค 2551 oครบเครื่องเรื่องอินเทอร์เน็ต ฉบับสมบูรณ์ / สุพรรษา ยวงทอง, วิโรจน์ ชัยมูล
32 004 ส786ค 2550 oครบทุกเรื่องคอมมือใหม่ / สุธีร์ นวกุล
33 004 ค186 2547 oคอมพิวเตอร์ที่รัก สำหรับผู้เริ่มต้น / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ดอกหญ้า
34 004 จ628ค 2546 oคอมพิวเตอร์มือใหม่ หัดใช้ หัดเล่น / จุฑามาศ จิวะสังข์
35 CD 004 จ628ค 2546 oคอมพิวเตอร์มือใหม่ หัดใช้ หัดเล่น [ซีดี-รอม]/ จุฑามาศ จิวะสังข์
36 004 ส786ค 2559 oคอมฯ มือใหม่ / สุธีร์ นวกุล
37 004.678 ม594ค 2550 oคู่มือแก้ปัญหา Internet & E-mail ฉบับมืออาชีพ / Mr. Fixer ; โกเมศ ศรีมงคล, บรรณาธิการ
38 004.678 อ542ค 2557 oคู่มือใช้งานง่ายๆ Internet ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ update 2015 / อัธพล เอื้อเจริญกิจการ
39 004.678 ค695 2546 oคู่มือรวมสุดยอดเว็บไซท์ที่ไม่ควรพลาด Hot Web
40 CD 005.4469 พ764ค 2554 oคู่มือเรียนรู้และใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์ Windows 7 [ซีดี-รอม] / พิษณุ ปุระศิริ
41 005.4469 พ764ค 2554 oคู่มือเรียนรู้และใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์ Windows 7 / พิษณุ ปุระศิริ
42 005.4469 พ764ค 2556 oคู่มือเรียนรู้และใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์ (อัพเดต 2014) / พิษณุ ปุระศิริ
43 พ 004.678 ส785ค 2551 o