Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
0/40
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
0/29
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
About Lesson
แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

191-409  ศึกษาเฉพาะเรื่องด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

COURSE ONLINEและสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย

thai mooc

  • อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล

E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)

แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free-eBooks.net

BOOKBOON

YouTube

หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง
Row Call Number Heading
1 004.076 ค954ห 2539 o1,001 ปัญหาคอมพิวเตอร์ / Kim Komando ; มงคล มงคลธนานนท์, มโน มงคลธนานนท์, ผู้เรียบเรียง
2 พ 004.678 ม594ท 2543 ล3 o100 ถามตอบ รอบรู้คอมพิวเตอร์ เล่ม 3 / มิสเตอร์ X
3 พ 004.678 ม594ท 2543 ล4 o100 ถามตอบ รอบรู้คอมพิวเตอร์ เล่ม 4 / มิสเตอร์ X
4 อ 004 ห159 2545 o1001 เทคนิคใช้คอมพิวเตอร์แบบมืออาชีพ / รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) ; ธนิต แกล้วเดชศรี, บรรณาธ
5 CD 004.16 อ869 2544 oA+ certification training kit ฉบับภาษาไทย [ซีดี-รอม]
6 004.16 อ869 2544 oA+ Certification training kit ฉบับภาษาไทย / ราตรี ชูมณี, ภัทรพงศ์ พลอยแก้ว, ผู้แปล
7 005.369 ผ931อ 2541 oAdobe PageMaker 6.0-6.5 / แผน พูนพัด
8 006.6869 ว275อ 2542 oAdobe Photoshop 5 ทฤษฎี การจัดการและการใช้งาน / วรวุฒิ เที่ยงธรรม, ภารดี เพิ่มพูนพานิช, ฤทธิรงค
9 005.1 ช544อ 2543 oAnalysis and design of algorithms / ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
10 005.133 ศ814ก 2539 ฉ1 oBasic programming
11 วารสาร 650 oBusiness+
12 005.113 น891ป 2542 ฉ1 oBusiness programming : cobol
13   oBuy coms
14 จุลสาร 313 oCam.mart Supplement (จุลสาร 313)
15 จุลสาร 313 oCam.mart Supplement (จุลสาร 313)
16 CD 00195 2543 oCD-ROM สอนการเขียนภาษา WAP [ซีดี-รอม]
17 CD 00187 2544 oCD-ROM สอนการใช้โปรแกรม Macromedia Freehand 9 / [ซีดี-รอม] : ฟรีตัวอย่างภาพประกอบการสอนในแผ่น,
18 วารสาร 658 oChip Computer & Communications
19 004 น577ภ 2526 ฉ1 oComputational linguistics 1 li301
20 วารสาร 658 oComputer today (นิตยสาร)
21 วารสาร 620 oComputerworld Thailand
22 จุลสาร 398 oDatanews (จุลสาร 398)
23 บทความ oDrupal กับการเพิ่มสมาชิกและ Forum
24 005.72 จ394ด 2542 oDynamic HTML / จิตเกษม พัฒนาศิริ
25 วารสาร 650 oe-commerce (นิตยสาร)
26 พ 658.4038 ป524อ 2544 oE-strategies / ปัญญา เปรมปรีดิ์
27 CD 00321 2547 oEasy Computer ก้าวแรกของคนเก่งคอม [ซีดี-รอม]
28 วารสาร 658 oEworld magazine
29 พ 004 อ873 2543 oExtreme computing : เต็ม 100 แบบเซียนคอมพ์
30 บทความ oFacebook โมดูล สำหรับ Moodle
31 004 ว867ฮ 2543 oHardware and network / วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ…[และคนอื่น ๆ]
32 วารสาร 620 oHobby electronics (วารสาร)
33 004 อ357ฮ 2544 ฉ1 oHow to buy computer
34 VC 00565 2540 oInternet Explorer Version 3&4 วีดิโอเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
35 บทความ oJoomla! กับการนำเว็บจาก Iocalhost ขึ้น Server
36 บทความ oLibreOffice ตอน ตั้งค่าเอกสารเพื่อการทำวิทยานิพนธ์
37 พ 658.05 ก767ช 2546 ฉ1 oMaking money with your computer
38   oMassworld News ข่าวสารแมสเวอลด์ (จุลสาร 89)
39 บทความ oMedical Advance “คอมพิวเตอร์สามารถพยากรณ์ผลการใช้นโยบายควบคุม HIV”
40 จุลสาร 1087 oMicrosoft Office 2010 100เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (จุลสาร 1087)
41 จุลสาร 88 oMicrosoft Puplisher 97 สร้างสิ่งพิมพ์ที่ให้สะดุดตาด้วยขั้นตอนง่ายๆ (จุลสาร 88)
42 005.369 พ553ม 2544 oMicrosoft Windows ME office 2000 / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร…[และคนอื่น ๆ]
43 จุลสาร 383 oMsc News Group (จุลสาร 383)
44 VC 00566 2540 oNetscape Mail&news Version 4 วีดิโอเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
45 VC 00567 2540 oNetscape Navigator วีดิโอเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
46 วารสาร 658 oOpen Source
47 วารสาร 658 oPC Magazine Thailand (พีซี แมกกาซีน ไทยแลนด์)
48 วารสาร 658 oPC TODAY
49 วารสาร 658 oPC world thailand
50   oPcweek thailand
51 วารสาร 658 oQuick PC (ควิก พีซี )
52 004 ก276ค 2543 oQuickPC CPU super guide รู้จักกับซีพียูตระกูลใหม่ล่าสุดในยุคปัจจุบัน และอนาคต / กฤตย์ เพิ่มทองช
53 วารสารเย็บเล่ม oShopping computer
54 พ 004 ส224 2548 oSpam กับ Junk mail กวนใจต้องโดน / ไมโครซอฟต์
55 CD 006.68 พ654ฟ 2541 oThe Photoshop 5.0 wow! BOOK [ซีดี-รอม] / พิเชษฐ์ รังษีรัตนา
56 006.68 พ654ฟ 2541 oThe Photoshop 5.0 wow! book / พิเชษฐ์ รังษีรัตนา
57 005.4469 พ553ว 2542 oWindows 98 and office 97 / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, จีราวุธ วารินทร์
58 วารสาร 658 oWindows IT Pro
59 วารสาร 658 oWM Magazine
60 004 ว491ล 2541 ฉ1 oWorld of computer and information
61 พ 004 ก118 2548 oกฏหลัก 3 ข้อ / ไมโครซอฟต์
62 005.1068 ม852ก 2538 oกรรมวิธีสร้างทีมพัฒนาโปรแกรม / สตีฟ แมกไกวร์ ; ธานี มงคลธนานนท์, มโน มงคลธนานนท์, ผู้เรียบเรียง
63 004 ร495ก 2535 ฉ1 oกลยุทธ์การปรับสมรรถนะคอมพิวเตอร์เต็มพิกัด 974-8481-18-2
64 บทความวิจัย oกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้ประกอบการของพนักงานในองค์การซอฟต์แวร์ไทย The Intrapreneurship Development
65 005.43 ว582ก 2538 oการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ในระบบ DOS / วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์
66 005.136 ป277ก 2527 oการเขียนโปรแกรม ภาษาแอซเซมบลี Z-80 / ประทีป บัญญัตินพรัตน์
67 005.262 ม152ก 2541 ฉ1 oการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเทอร์โบปาสคาล
68 005.262 น195ก 2537 oการเขียนโปรแกรมโครงสร้างภาษาเบสิกด้วย QBasic / นภัทร วัจนเทพินทร์
69 005.133 ธ212ก 2542 oการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลเบื้องต้น / ธนัท ชัยยุทธ, กณพ แก้วพิชัย
70 005.133 น722ก 2541 oการเขียนโปรแกรมและประมวลผลข้อมูลด้วยเทอร์โบปาสคาล / นุกูล กระจาย
71 004 ท335ก 2539 oการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน I : ตรรกะ การแก้ปัญหา โปรแกรม และคอมพิวเตอร์ / อัลเลน บี. ทักเกอร์…[และ
72 004.5 ล966ก 2539 oการจัดการหน่วยความจำสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์มือใหม่ (ฉบับค้นหาฉับไว) / โด โลเว
73 VC 00151 M 2536 oการใช้ [ไมโครซอฟซ์ เอ็กเซล 4] Microsoft Excel 4 [วีดิทัศน์]
74 005.265 อ6 2536 oการใช้ ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล 4.0 974-510-037-4
75 004 ว786ก 2550 oการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น / วิสิทธิ์ บุญชุม
76 005.133 ส645ก 2534 ฉ1 oการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้น ด้วยภาษาปาสคาล 974-509-276-2
77 005.133 ส645ก 2534 ฉ1 oการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้น ด้วยภาษาปาสคาล 974-509-276-2
78 005.133 ส645ก 2540 ฉ1 oการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้น ด้วยภาษาปาสคาล [สานิตย์ กายาผาด]
79 005.133 ส645ก 2540 ฉ1 oการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้น ด้วยภาษาปาสคาล [สานิตย์ กายาผาด]
80 005.369 ส565ก 2543 oการใช้งาน AutoCAD release 14 / สัตตพฤศ์ คงวงษ์
81 VC 00513 2537 oการใช้งาน เพาเวอร์พอยท์
82 VC 00514 2540 V1 oการใช้งาน ฟอกซ์โปร ฟอร์ วินโดว์ส
83 VC 00515 2537 oการใช้งาน ไมรโครซอฟต์ วินโดว์ส เวอร์ชั่น 3.11
84 VC 00512 2537 oการใช้งาน เวิร์ดจุฬา ซี ดับเบิ้ลยู
85 VC 00516 2537 V1 oการใช้งาน เอ็มเอส – เวิร์ด เวอร์6 ฟอร์ วินโดว์ส 3.11
86 VC 00525 2537 oการใช้งานการพิมพ์หนังสือราชการ
87 VC 00511 2537 oการใช้ดอส
88 005.369 ก449 2538 oการใช้ไมโครซอฟต์ Visual FoxPro 3.0
89 VC 00520 2537 V1 oการใช้เอ็กเซล ฟอร์ วินโดวส์95
90 VC 00425 2538 oการบริหารโครงการ
91 657.0285 น415ก 2538 oการบัญชีกับคอมพิวเตอร์, การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี / นันท์ ศรีสุวรรณ
92 004 ช436ก 2544 oการประกอบและอัปเกรดเครื่อง PC / ชัยวุฒิ จันมา
93 CD/PR 00915 2555 oการพัฒนาดปรแกรมค้นคืนภาพภาษามือไทยจากคำศัพท์บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ (CD โครงงาน) / ศิริพงษ์ ส
94 บทความวิจัย oการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปี
95 บทความวิจัย oการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที
96 บทความวิจัย oการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องประเพณีไ
97 บทความวิจัย oการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง หลักการเบื้องต้นของการสื่อสาร
98 CD/PR 00783 2552 oการพัฒนาโปรแกรมค้นหาข้อมูลลูกค้า กสท.(CAT) (CD สหกิจศึกษา) / จิรวัชร สุวรรณโชติ
99 CD/PR 00928 2555 oการพัฒนาโปรแกรมจัดกลุ่มเอ๊สเอ็มบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (CD โครงงาน) / อิทธิพันธ์ ห้วยหงษ์ทอง
100 CD/PR 00929 2553 oการพัฒนาโปรแกรมจัดกลุ่มเอ๊สเอ็มบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (CD สหกิจศึกษา) / สุภาภรณ์ พวงศรี
101 CD/PR 00374 2553 oการพัฒนาโปรแกรมแปลงภาษาด้วยเสียง (CD โครงงาน) / กฤติกา งานธนสัญญา, พงศ์เทพ ศรีพรมมา
102 CD/PR 00930 2553 oการพัฒนาระบบข้อมูลบุคคลกรด้วยภาษาพีเอชพี / กาญจนา วรรณทวี
103 บทความวิจัย oการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง “ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต
104 บทความวิจัย oการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การประเมินความก้าวหน้าในระยะคลอด Development of a Computer
105 004.16 ล514ก 2538 oการยกระดับเครื่อง PC เก่าให้ดีขึ้น / เดล ลีวอลเลน ; สานนท์ เคลือบกำเนิด, ณัฐวุฒิ สุขเจริญนุกูล
106 004.21 อ978ก 2555 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
107 004.21 อ978ก 2560 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
108 004.21 อ978ก 2545 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
109 004.21 อ978ก 2549 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
110 บทความ oการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย
111 005.12 ร245ก 2542 oการออกแบบโปรแกรม / ระพีพรรณ พิริยะกุล
112 CD/PR 00161 2551 oการออกแบบและสร้างระบบสมองกลฝังตัวสำหรับติดตั้งกับรถประจำทางขนส่งมวลชน (CD โครงงาน) / เบิร์ต สุพ
113 004 ค153ก 2539 oก้าวไกลไปกับคอมพิวเตอร์ : สาระคอมพิวเตอร์ที่ข้าราชการต้องรู้ ฉบับปรับปรุง’39 / ครรชิต มาลัยวงศ์
114 004 ม413ก 2540 oก้าวแรกสู่การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ / ลอว์เรนซ์ มากิด ; ภาณุมาศ เดชอาคม, ผู้เรียบเรียง
115 004 ว867ก 2541 oกู้วิกฤต Y2K ระเบิดเวลาคอมพิวเตอร์ปี 2000 / วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ
116 004 ช356ก 2546 oเก่งคอมพิวเตอร์ใน 1 สัปดาห์ / ชัชพรรณ คล่องพิทยาพงษ์
117 004 ก743 2552 oเก่มคอม ครอบจักรวาล / ทีมบรรณาธิการ
118 พ 004 ก853ก 2541 oแก้ปัญหาง่าย ๆ สไตล์เกียรติประถม : มุมมองคอมพิวเตอร์ฉบับประชาชน / เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล
119 004.028 น366ข 2534 oเข้าใจการทำงาน IBM PC / ปีเตอร์ นอร์ตัน ; สิริกันยา นิลพานิช…[และคนอื่น ๆ], ผู้เรียบเรียง ; ด
120 004.6 ค941ข 2538 oไขปัญหา RS-232 / Joe Campbell ; ทวีชัย ภูรีทิพย์, ผู้เรียบเรียง
121 บทความ oคนกับงาน โรคสุดฮิตกลุ่มคนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์
122 006.78 ว547ค 2553 oครบเครื่องเรื่องงานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe captivate / วิชาญชัย เทียนคูณ
123 004 ส786ค 2550 oครบทุกเรื่องคอมมือใหม่ / สุธีร์ นวกุล
124 004.0288 ส557ค 2552 oครบทุกเรื่องช่างคอมฯ มืออาชีพมือใหม่ / สัญญา มีโพธิ์
125 004 ค181 2526 ฉ1 oความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
126 004 ภ373ค 2543 oความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น / ภัทรสินี ภัทรโกศล, สมใจ บุญศิริ
127 004 ภ373ค 2540 oความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น / ภัทรสินี ภัทรโกศล, สมใจ บุญศิริ
128 686.2254 มส747ค 2538 oความรู้เฉพาะวิชาชีพเตรียมการพิมพ์สำหรับช่างปฏิบัติการทำแม่พิมพ์ 1 / ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิม
129 004 ง336ค 2544 oความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ / งามนิจ อาจอินทร์
130 004 ส7 2533 ฉ1 oความรู้เบื้องต้นกับคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 974-578-100-7
131 004 ส831ค 2533 ฉ1 oความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ [สุพัตรา บุญมาก
132 004 ส831ค 2535 oความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ [สุพัตรา บุญมาก
133 004 ส831ค 2537 ฉ1 oความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ [สุพัตรา บุญมาก
134 004 ส831ค 2539 ฉ1 oความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ [สุพัตรา บุญมาก
135 004 ว357ค 2561 oความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / วศิน เพิ่มทรัพย์
136 004 ว357ค 2561 oความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / วศิน เพิ่มทรัพย์
137 004 ว357ค 2548 oความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / วศิน เพิ่มทรัพย์, วิโรจน์ ชัยมูล
138 004 ว711ค 2552 oความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิโรจน์ ชัยมูล, สุพรรษา ยวงทอง
139 บทความ oความหมายทางอาญาของคำว่า “เอกสาร” ที่มีต่อคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์
140   oคอม พลัส (com Plus)
141   oคอม พลัส (com Plus)
142 วารสารเย็บเล่ม oคอมพิวเตอร์
143   oคอมพิวเตอร์ (จุลสาร 98)
144   oคอมพิวเตอร์ ไทม์ (computer Time)
145   oคอมพิวเตอร์ ไทม์ (computer Time)
146 วารสารเย็บเล่ม oคอมพิวเตอร์ รีวิว (Computer Review)
147   oคอมพิวเตอร์ รีวิว (ของแถม)(จุลสาร 442)
148 วารสารเย็บเล่ม oคอมพิวเตอร์ อีเลคทรอนิคส์ เวิลด์
149 วารสารเย็บเล่ม oคอมพิวเตอร์ อีเลคทรอนิคส์ เวิลด์
150 อ 004 ก762ค 2526 oคอมพิวเตอร์ / เอียน เกรแฮม ; พัฒนะ ภวะนันท์, ผู้แปล, พรชัย พัชรินทร์ตนะกุล, บรรณาธิการ
151 004 ค187 2541 oคอมพิวเตอร์กับปัญหาปี ค.ศ. 2000 : แนวทางสำรวจและแก้ไข / ครรชิต มาลัยวงศ์
152 004 ท228ค 2534 ฉ1 oคอมพิวเตอร์กับภาษาไทย : การพัฒนามาตรฐานเบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 974-7570-66-1
153 004.16 ค186 2536 oคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและการประยุกต์ใช้งาน / วิสันต์ อาชาเดโชพล, ผู้เรียบเรียง
154 004 ค186 2539 oคอมพิวเตอร์เข้าใจง่าย สไตล์ 3 มิติ / พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์, ผู้เรียบเรียง
155 620.00420285 พ866ค 2534 oคอมพิวเตอร์ช่วยงานอุตสาหกรรม / พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
156 620.00420285 พ866ค 2537 oคอมพิวเตอร์ช่วยงานอุตสาหกรรม / พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
157 004 ว967ค 2546 oคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร / รอน ไวท์ ; นินาถ วนาพรรณ์, ผู้แปลและเรียบเรียง
158 004.16 ว967ค 2538 oคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร / รอน ไวท์ ; วิโรจน์ อัศวรังสี, พุทธพร แสงรัตนเดช, ผู้เรียบเรียง
159 004 ค186 2547 oคอมพิวเตอร์ที่รัก สำหรับผู้เริ่มต้น / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ดอกหญ้า
160 VC 00510 2537 oคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
161 004.1 พ4 2528 oคอมพิวเตอร์เบื้องต้น cs103
162 004 น366ค 2544 oคอมพิวเตอร์เบื้องต้น / ปีเตอร์ นอร์ตัน ; ณัฏฐา ฉัตรสกุลพนิด…[และคนอื่น ๆ], ผู้แปล
163 004.6 อ162ค 2547 oคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เล่ม 6 / อนรรฆนงค์ คุณมณี
164 004 ฉ422ค 2534 oคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก / เฉลิมพล ทัพซ้าย
165 004 ว385ค 2542 oคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์
166 004 ว385ค 2537 oคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์
167 004 ว385ค 2540 oคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์
168 004 ว384ค 2536 oคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์
169 004 ว385ค 2545 oคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรมยุคใหม่ / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์
170 ต 004.6 น617ค 2543 oคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร / นิพนธ์ ศุขปรีดี
171 ต 004.6 น617ค 2536 oคอมพิวเตอร์เพื่อากรสื่อสาร / นิพนธ์ ศุขปรีดี
172 001.6424 อ7ส7 2519 ฉ1 oคอมพิวเตอร์ภาษาเครื่องและเอส พี เอส
173 004.16 ว711ค 2537 oคอมพิวเตอร์ภาษาชาวบ้าน / วิโรจน์ คุณาลังการ
174 004 จ628ค 2546 oคอมพิวเตอร์มือใหม่ หัดใช้ หัดเล่น / จุฑามาศ จิวะสังข์
175 CD 004 จ628ค 2546 oคอมพิวเตอร์มือใหม่ หัดใช้ หัดเล่น [ซีดี-รอม]/ จุฑามาศ จิวะสังข์
176 004 ว434ค 2540 ฉ1 oคอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
177 004 อ986ค 2558 oคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ / Timothy J.O’Leary, Linda I.O’Leary, Daniel A.O’Leary
178 004 อ986ค 2549 oคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ / Timothy J. O’Leary, Linda I. O’Leary ; ยาใจ โรจนวงศ์ช
179 004 อ986ค 2555 oคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ / Timothy J. O’Leary, Linda I. O’Leary ; ศศลักษณ์ ทองขา
180 004 ธ439ค 2561 oคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ / ธัชชัย จำลอง
181 พ 004 ค4 2534 oคอมพิวเตอร์หนึ่งนาที / ครรชิต มาลัยวงศ์
182 004 ส786ค 2559 oคอมฯ มือใหม่ / สุธีร์ นวกุล
183 004.16 จ216ค 2548 oคัมภีร์ Notebook 2005 / จักรกฤษณ์ นพคุณ
184 CD 004.16 จ216ค 2548 oคัมภีร์ Notebook 2005 [ซีดี-รอม] / จักรกฤษณ์ นพคุณ
185 004.16 จ216ค 2546 oคัมภีร์ Notebook / จักรกฤษณ์ นพคุณ
186 004.16 จ216ค 2547 oคัมภีร์ Notebook ฉบับสมบูรณ์ / จักรกฤษณ์ นพคุณ
187 004 ก672ค 2546 oคัมภีร์ระบบสารสนเทศ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
188 004 ก672ค 2549 oคัมภีร์ระบบสารสนเทศ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
189 CD 004 บ319ค 2546 oคัมภีร์ฮาร์ดแวร์ PC ฉบับมืออาชีพ [ซีดี-รอม] / สตีเฟน เจ, บิกเจลโล
190 004 บ319ค 2546 oคัมภีร์ฮาร์ดแวร์ PC ฉบับมืออาชีพ / สตีเฟน เจ บิกเจลโล, ชัชวาล ศุภเกษม, ผู้แปล
191 004 ว693ค 2545 ฉ1 oคัมภีร์ฮาร์ดแวร์แบบฉบับ ดร.วิรินทร์
192 004 ว693ค 2545 oคัมภีร์ฮาร์แวร์แบบฉบับ ดร.วิรินทร์ / วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน
193 004 พ231ค 2546 oคุ่มือเรียนรู้คอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์ / พรชัย จันทรศุภแสง ; ธนิต แกล้วเดชศรี, บรรณาธิการ
194 004 ร622ค 2545 ฉ1 oคู่มือ(เจาะลึก)การเลือกซื้อและอัพเกรดคอมพิวเตอร์
195 005.262 ว865ค 2540 ฉ1 oคู่มือการเขียนโปรแกรมเทอร์โบปาสคาล ฉบับสมบูรณ์
196 400 ท7 2536 ฉ1 oคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ(ฉบับมือใหม่)/ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สถาบั
197 004 ว832ค 2546 oคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้น / วีรภัทร พาณิชมงคล
198 005.369 ฐ341ค 2538 oคู่มือการใช้งาน 3D studio release 4.0 / ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์
199 004.16 พ945ค 2543 oคู่มือการซ่อมและอัปเกรด PC ด้วยตนเอง / เพียงหทัย อินกัน
200 004.16 พ945ค 2540 oคู่มือการซ่อมและอัปเกรด PC ด้วยตนเอง / เพียงหทัย อินกัน
201 005 ช576ค 2540 oคู่มือการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เต็มประสิทธิภาพ / ลาร์รี่ ชิลเลอร์ ; อาทิตย์ จิตต์จุฬานนท์, ผู้แปล
202 004.068 ค7 2534 ฉ1 oคู่มือการศึกษาการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค : เวอร์ชั่น 2.5 (ฉบับภาษาไทย) 9746-88671-3-
203 004.16 ม579ค 2538 oคู่มือการอัฟเกรดและบำรุงรักษา PC ฉบับสมบูรณ์ / มาร์ค มินาสิ ; กฤษฎา สิงหวงศ์, ผู้เรียบเรียง
204 004.16 ม579ค 2539 oคู่มือการอัฟเกรดและบำรุงรักษา PC ฉบับสมบูรณ์ / มาร์ค มินาสิ ; สัญญพงศ์ สายวงศ์นวล, ผู้เรียบเรีย
205 004 ค695 2542 ฉ1 oคู่มือคอมพิวเตอร์
206 CD 004 ค695 2542 oคู่มือคอมพิวเตอร์ [ซีดี-รอม]
207 004 ค695 2547 oคู่มือคอมพิวเตอร์เบื้องต้น / กองบรรณาธิการ บริษัท โปรวิชั่น, ผู้จัดทำ
208 CD 004 ค695 2547 oคู่มือคอมพิวเตอร์เบื้องต้น [ฉบับสมบูรณ์] [ซีดี-รอม]
209 DVD 004 อ177ค 2550 oคู่มือช่างคอม 2008 ฉบับสมบูรณ์ [ดีวีดี-รอม] / อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์…[และคนอื่น ๆ]
210 004 อ177ค 2550 oคู่มือช่างคอม 2008 ฉบับสมบูรณ์ / อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์…[และคนอื่น ๆ]
211 CD 004 อ177ค 2552 oคู่มือช่างคอม 2010 ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์, ภาสกร พาเจริญ
212 004 อ177ค 2552 oคู่มือช่างคอม 2010 ฉบับสมบูรณ์ / อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์, ภาสกร พาเจริญ
213 004 ภ493ค 2561 oคู่มือช่างคอม 2019 ฉบับสมบูรณ์ / ภาสกร พาเจริญ, อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์
214 CD 004 อ177ค 2546 oคู่มือช่างคอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / อนิรุทธ์ รัชตะวราห์
215 004.678 อ542ค 2557 oคู่มือใช้งานง่ายๆ Internet ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ update 2015 / อัธพล เอื้อเจริญกิจการ
216 004.0288 ท668ค 2546 oคู่มือซ่อมคอมพ์ / เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ
217 CD 004.770288 ค695 2543 oคู่มือซ่อมจอภาพและตรวจสอบอาการเสีย [ซีดี-รอม]
218 004.770288 ค695 2543 oคู่มือซ่อมจอภาพและตรวจสอบอาการเสีย/ โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น
219 004 ค695 2545 oคู่มือตรวจรับคอมพิวเตอร์
220   oคู่มือเตรียมพร้อมประจำบ้าน รับปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 (กฤตภาค 001754)
221 005.369 ฐ341ค 2541 oคู่มือโปรแกรม AutoCAD release 14 : คู่มืออ้างอิงสำหรับการใช้โปรแกรม AutoCAD / ฐิติพัฒน์ ประทานท
222 005.1 ฐ341ก 2549 oคู่มือโปรแกรม Sketch Up / ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์
223 005.133 ฉ241ค 2542 oคู่มือเรียน Visual basic 6 / ฉัททวุฒิ พีชผล, พิชิต สันติกุลานนท์
224 004 ธ699ค 2545 oคู่มือเรียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / ธีราวุธ ปัทมาวิบูลย์…[และคนอื่น ๆ]
225 004 ค695 2556 oคู่มือเรียนคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา / ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
226 004.6 จ217ค 2560 oคู่มือเรียนและใช้งาน Computer Network Lab ฉบับมืออาชีพ 2nd Edition / จักรชัย โสอินทร์, เพชร อิ่
227 004 ด651ค 2538 oคู่มือเลือกซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ / จอห์น ซี. ดีโวแรก ; มงคล มงคลธนานนท์, มโน มง
228 629.895416 ป171ค 2536 oคู่มือและการประยุกต์ใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 / ปรเมษฐ์ ประนยานันทน์, ปิยพงศ์ เผ่าวณิช
229 004.16 ค695 2539 oคู่มืออ้างอิงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลคอมแพคชุดเดสก์โปร 2000
230 004.16 ส176ค 2543 oคู่มือเอาตัวรอดTroubleshooting your PC / M. David Stone, Aferd Poo ; วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ, อโณทั
231 CD 005.3 อ878ค 2548 oคู่หูคู่คอม ฯ โปรแกรมสามัญ [ซีดี-รอม] / เอกภพ นิจสาธร,นักรบ รอดรักษา
232 005.3 อ878ค 2548 oคู่หูคู่คอมฯ โปรแกรมสามัญประจำเครื่อง / เอกภพ นิจสาธร, นักรบ รอดรัตน์
233 004.6 ค752 2545 oเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / จีไอเอส-กรุ๊ป
234 004.6 ท379ค 2547 oเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / แอนดรูว์ เอส. ทาเนนบาม ; สัลยุทธ์ สว่างวรรณ, ผู้แปลและเรียบเรียง
235 004.6 ท594ค 2542 oเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / แอนดรูว์ เอส. เทเนนบาม ; สัลยุทธ์ สว่างวรรณ, ผู้เรียบเรียง
236 621.38275 ป468ค 2541 oเครือข่ายใยแก้วนำแสง / ปรีชา ยุพาพิน
237 บทความ oเครื่อง HYBRID อาจตอบโจทย์ของคุณได้
238 พ 004 ค762 2548 oเคล็ดลับความปลอดภัยกับเกมออนไลน์ / ไมโครซอฟต์
239 005.136 พ231ค 2541 oโครงสร้างทางคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี / พรชัย จิตต์พานิชย์
240 บทความ oใครคือสุดยอด…โปรแกรมต้านไวรัสคอมพิวเตอร์
241 บทความ oจะเป็นอย่างไร หลังเครื่องพีซีตกยุค?
242 004 พ978จ 2546 oเจาะลึกคอมพิวเตอร์ II / ไพบูลย์ เปียศิริ
243 พ 658.05 ก767ช 2546 oช่องทางสร้างธุรกิจจากคอมพิวเตอร์ / เกรียงไกร สื่อสุวรรณ
244 จุลสาร 685 oช่างคอมพ์ การดูแลรักษา ฮาร์ดแวร์ (จุลสาร 684)
245 จุลสาร 711 oช่างคอมพ์ การติดตั้งระบบปฎิบัติการ ( จุลสาร 711 )
246 004 อ686ช 2550 oช่างเทคนิค Computer and network volume 2 : network technician / อำนาจ มีมงคล, ปราการ ศิริมา, พณ
247 พ 004 อ695ช 2546 oช่างหัว IT มัน / อำไพ พรประเสริฐสกุล
248 พ 004.1 น769ช 2539 oชีวิตยุคดิ๊จิต้อล : เตรียมเข้าสู่สังคมสัญญาณตัวเลข / นิคคอลัส เนโกรป็อนเต้ ; จำนงค์ วัฒนเทส, ผู
249 004 ภ579ช 2545 oซ่อมคอมพิวเตอร์ อย่างเขียนพันธุ์ทิพย์ / ภีรพล คชาเจริญ ; อรรณพ ขันธิกุล, บรรณาธิการ
250 004 ส773ช 2548 oซ่อมคอมพิวเตอร์ง่ายแค่ปลายนิ้ว / สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด ; อรรณพ ขันธิกุล, บรรณาธิการ
251 004 ณ429ซ 2550 oซ่อมประกอบคอม : เทคนิคง่าย ๆ ทำเองที่บ้าน / ณาตยา ฉาบนาค
252 004 พ978ช 2546 oซ่อมและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์…ง่ายนิดเดียว / ไพบูลย์ เปียศิริ
253 พ 004.028 ภ579ซ 2545 oซื้อคอมยังไง…ไม่ให้ถูกหลอก / ภีรพล คชาเจริญ, เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล
254 บทความ oโซลิดสเตตไดรฟ์กับอนาคตสื่อบันทึกข้อมูล
255 621.381958 ศ322ด 2532 oดิจิตอลคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ / ศักดิ์ วาสิกะสิน, ชนก หงส์น้อย
256 621.381958 ศ322ด 2537 oดิจิตอลคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ / ศักดิ์ วาสิกะสิน, ชนก หงส์น้อย
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม จากหนังสือ 
  • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
  • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (พิมพ์ครั้งที่ ใส่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
  • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (บ.ก.). (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
  • Author Surname, First Initial. Second Initial. (Year). Book title. Place of Publication: Publisher.

หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
  • อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล
0% Complete