Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
0/40
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
0/29
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
About Lesson
แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

190-204 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

COURSE ONLINE และสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย

thai mooc


E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)

แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free-eBooks.net

BOOKBOON

YouTube

หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง
Row Call Number Heading
1 พ 650 พ179ห 2554 o100 คนคิด 10 คนทำ 1 คนสำเร็จ ภาค2 : สร้างธุรกิจส่วนตัวทำได้…ง่ายๆเอง / พรหมมาตร์ ชายสิม
2 พ 658 ค794ห 2551 o100 สุดยอดไอเดียธุรกิจ / Jeremy Kourdi ; เอธ แย้มประทุม, ผู้แปล
3 พ 658 ป961ร 2538 o101 วิธี บริหารธุรกิจให้มีกำไร / สตีฟว์ ไปป์ ; จำลอง อนันตอัมพร, ผู้เรียบเรียง
4 พ 658 ร769ส 2549 o49 ไอเดียสร้างธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจ / เรวัต ตันตยานนท์
5 บทความ o5 กลยุทธ์ SME สู้วิกฤติเศรษฐกิจ
6 บทความ o5 ปีรายได้แตะหลักหมื่นล้านธุรกิจถุงพลาสติกคนไทย
7 พ 658 ธ392ห 2547 o60 เรื่องน่ารู้ เคียงคู่ธุรกิจ / ธวัช ภูษิตโภยไคย
8 พ 658.42 ค749จ 2547 o7 เซียน ซีอีโอ : บทเรียนและกลยุทธ์ชั้นเยี่ยมจากสุดยอด CEO ของโลก / เจฟฟรีย์ เจ. เครมส์ ; นาถกมล
9 o9 วิธีเพิ่มพลังธุรกิจด้วย อี-บิสซิเนส
10 บทความ oABC กับการเสนอราคางานในธุรกิจบริการ
11 บทความ oAlibaba.com ร่วมยกระดับธุรกิจ e-Commerce สู่การแข่งขันใน AEC
12 oATM พ่อค้าไฮเทค
13 obiggest Deal ธุรกิจไทย (ด้วยกัน)
14 วารสาร 650 oBusiness Law & Human Resources Variety
15 พ 658.054 ก753บ 2543 oBusiness @ the speed of thought โดยระบบประสาทดิจิตอล / บิลล์ เกตส์, คอลลินส์ เฮมมิงเวย์ ; วุฒิพ
16 พ 658.4 ก365ซ 2545 oCEO โลกตะวันออก / ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
17 พ 658.4 ก365ซ 2553 oCEO โลกตะวันออก ฉบับเข้มข้น / ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
18 พ 650.0285 ย327อ 2543 oe-business ธุรกิจยุคสารสนเทศ / ยืน ภู่วรวรรณ, สมชาย นำประเสริฐ
19 วารสาร 500 oFood Beverage Marketing
20 338.475538 ป138ธ 2544 ฉ1 oGem and jewelry business
21 o he
22 oi Shall Return : สวัสดิ์ หอรุ่งเรือง
23 oikea จากไม้ขีดไฟ…สู้ร้านเฟอร์นิเจอร์ระดับโลก
24 658 ก427ค 2535 oIntroduction to business gm103
25 บทความ oMarketing New Trend-Update from Japan : คิดนอกกรอบ เพื่อความอยู่รอดและเติบโต (ตัวอย่าง SME ญี่ปุ
26 พ 650 ส164อ 2549 oMBA : เรียนด้วยตนเอง / Steven Straiser ; ณัฐยา สินตระการผล, ผู้แปลและเรียบเรียง
27 พ 658 อ722พ 2554 oPICTO แกะรอยโมเดลธุรกิจ ต่อยอดกำไรไม่รู้จบ / ชาโตรุ อิตาบาชิ ; ประวัติ เพียรเจริญ, ผู้แปล
28 VC 00531 2537 oReengineering 4 : ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
29 VC 00530 2537 oReengineering3 : ธุรกิจบริการและการค้าปลีก-ค้าส่ง
30 พ 650.1 น977ช 2561 oShoe dog / ฟิล ไนต์ ;ไอริสา ชั้นศิริ, ผู้แปล
31 o‘sianstock.com’ เว็บไซต์เซียนหุ้นมืออาชีพ
32 วารสาร 650 oSME Thailand
33 osuper Dogs มิตรสหายของสัตว์เลี้ยงแสนรัก
34 บทความ oTARAD.com กับบริการด้าน e-Commerce ที่เต็มรูปแบบ
35 บทความ oThai-BISPA กับการพัฒนา Thailand’s Anticipation for AEC
36 พ 650.1 ร167ด 2561 oThe disruptor / รวิศ หาญอุตสาหะ
37 พ 650.1 ป524ท 2550 oTycoon ภูธร Young generation / ปัญญาสิริ จรูญโกศล
38 บทความ oViral Marketing กับธุรกิจ SMEs
39 บทความ oVMI: Vendor Managed Inventory (1)
40 พ 658.022 ก153 2545 oกรณีศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย / ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
41 พ 338.4764795 ธ395ช 2557 oกระชากยอดธุรเกร็ดร้านอาหารและบริการ / ธวัชชัย พืชผล
42 CD/PR 00261 2552 oกระบวนการส่งออก บริษัท คาร์โกพอยท์ จำกัด ( CD สหกิจศึกษา) / ณัฐธิดา สุขุมปาลกุล, ปิยนุช เดชาครุ
43 พ 658.11 อ641ก 2533 ฉ1 oกลยุทธ์ 72 ประการ 2533 974-86864-3-4
44 พ 658.4 ร936ก 2538 oกลยุทธ์ ง่ายแต่เจ๋ง / Michel Robert ; อนุวัฒน์ ทรัพย์พืชผล, ผู้แปล, ณัฎฐพงศ์ ทองภักดี, สุจิตรา
45 658.4012 ส274กก 2544 oกลยุทธ์การแข่งขัน / สมยศ นาวีการ
46 พ 658.4012 ส239ก 2542 oกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจ / สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
47 658.4063 ภ431ก 2549 oกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ / ภาณุ ลิมมานนท์
48 658.4063 ภ431ก 2547 oกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ / ภาณุ ลิมมานนท์
49 658.4063 ภ431ก 2548 oกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ / ภาณุ ลิมมานนท์
50 658.72 ก285 2550 oกลยุทธ์การจัดซื้อ
51 บทความวิจัย oกลยุทธ์การเรียนรู้วิชาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
52 พ 333.33 ม443ก 2540 oกลยุทธ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ / มานพ พงศทัต
53 บทความ oกลยุทธ์ผู้นำธุรกิจยุคความเสี่ยงรุมเร้า
54 พ 650.1 พ793ก 2551 oกลยุทธ์พญามังกร แรงขับเคลื่อนสู่ความมั่งคั่ง / พิรพัฒน์ ศุรัตนลักข์
55 พ 658.4 จ512ก 2547 oกลยุทธ์และเคล็ดลับ เจริญ สิริวัฒนภักดี / จิรวัฒน์ รจนาวรรณ
56 บทความ oกลยุทธ์สร้างคน สร้างตลาด แบบ CEO
57 พ 650.1 ฮ175ก 2545 oกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัว / Philip Holland ; ก้องเกียรติ โอภาสวงการ, ผู้เรียบเรียง
58 พ 650.1 ฮ175ก 2534 oกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัว / Philip Holland ; ก้องเกียรติ โอภาสวงการ, ผู้เรียบเรียง
59 พ 650.1 ฮ175ก 2533 oกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัว / Philip Holland ; ก้องเกียรติ โอภาสวงการ, ผู้เรียบเรียง
60 พ 658.11 ว459ก 2533 oกว่าจะเป็นเยาฮาน / คาจึโอะ วาดะ ; พ.ณ เมืองเดิม, ผู้แปล
61 658.4 ร769ก 2550 oก่อร่างสร้างกิจการ / เรวัต ตันตยานนท์, กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, ไว จามรมาน, สุธี พนาวร
62 พ 658.4 ร769ก 2546 oก่อร่างสร้างกิจการ / เรวัต ตันตยานนท์, กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, ไว จามรมาน, สุธี พนาวร
63 พ 658.84 ว358ก 2542 oกะเทาะเปลือกมนุษย์ MLM / วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
64 CD/PR 00517 2553 oการขายและการบริการ (CD สหกิจศึกษา) / จักรราช ชัยวานิชกุล
65 บทความ oการเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง (Customer Insight)
66 CD/PR 00213 2552 oการจดทะเบียนบริษัทจำกัด (CD สหกิจศึกษา) / กฤตย์กวีกรณ์ หลิมสมบูรณ์
67 658 บ329ก 2539 oการจัดการ / เลสเตอร์ อาร์ บิทเทล
68 658 อ686ก 2547 oการจัดการ / อำนาจ ธีระวนิช
69 658.15 ร195ก 2552 oการจัดการการเงินธุรกิจ / Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan ; พูนศักด
70 658.8 ค183ก 2550 oการจัดการการตลาด : ฉบับเอเชีย / Philip Kotler…[และคนอื่น ๆ] ; อุทิศ ศิริวรรณ, ผู้แปลและเรียบเ
71 658.8 ค183ก 2549 oการจัดการการตลาด : ฉบับเอเชีย / Philip Kotler…[และคนอื่น ๆ] ; อุทิศ ศิริวรรณ, ผู้แปลและเรียบเ
72 CD/PR 00210 2552 oการจัดการด้านความปลอดภัยภายในองค์กร ( CD สหกิจศึกษา) / วนิดา สว่างใจ
73 658 ผ193ก 2547 oการจัดการธุรกิจร่วมสมัย : กรอบแนวคิดใหม่ทางการจัดการในการสร้างและพัฒนาพลวัตในการแข่งขัน / ผลิน
74 658 บ563ก 2548 oการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
75 658.5 ล952ก 2544 oการจัดการโลจิสติกส์ / เดาก์ลัส เอ็ม. แลมเบอร์ต, เจมส์ อาร์. สต็อค, ลิซ่า เอ็ม. เอ็ลล์แรม ; กมลช
76 658.72 อ133ก 2547 oการจัดซื้อ / อดุลย์ จาตุรงคกุล
77 658.72 อ133ก 2541 oการจัดซื้อ / อดุลย์ จาตุรงคกุล
78 658.72 อ133ก 2544 oการจัดซื้อ / อดุลย์ จาตุรงคกุล
79 658.72 อ133ก 2540 oการจัดซื้อ / อดุลย์ จาตุรงคกุล
80 658.72 อ133ก 2536 oการจัดซื้อ / อดุลย์ จาตุรงคกุล
81 บทความ oการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ
82 CD/PR 00209 2552 oการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ( CD สหกิจศึกษา) / เบญจมาศ หอมพฤติภาพ
83 จุลสาร 641 oการดำเนินธุรกิจหรือกิจการที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทางที่กฏหมายถือว่าไม่ถูกต้อง (จุลสาร 641)
84 พ 658.8 ธ118ก 2542 oการตลาดโลกาภิวัตน์ ยุคฟองสบู่แตก / ธงชัย สันติวงษ์
85 บทความ oการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยต่ออนาคตแห่งการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Readines
86 บทความ oการเตรียมพร้อมของธุรกิจสินค้าแฟชั่นไทยในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
87 CD/PR 00211 2552 oการทำโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ (CD สหกิจศึกษา) / สุนันทา ปทุมาภา
88 CD/PR 00506 2554 oการนำเข้าวัตถุดิบเส้นด้ายจากต่างประเทศ ( CD สหกิจศึกษา) / วิไลลักษณ์ ลีลาวัลลภ, อภิวัฒน์ อยู่เจ
89 658 ณ311ก 2548 oการบริหารธุรกิจ / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
90 658.4 ส274 2530 oการบริหารธุรกิจ / สมยศ นาวีการ
91 658.18 ช133ก 2549 oการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ / ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
92 658.18 ช133ก 2548 oการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ / ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
93 338.62 อ764ก 2531 oการบริหารรัฐกิจวิสาหกิจไทย / อิสสระ สุวรรณบล
94 บทความ oการแบ่งปันความรู้ขององค์การธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย
95 650 ส234ก 2548 oการประกอบธุรกิจ / สมคิด บางโม
96 650 ส234ก 2541 oการประกอบธุรกิจ / สมคิด บางโม
97 650 ส234ก 2540 oการประกอบธุรกิจ / สมคิด บางโม
98 659.2 ร378ก 2546 oการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ / รัตนาวดี คิริทองถาวร
99 บทความ oการประเมินมูลค่ากิจการโดยใช้กระแสเงินสดอิสระส่วนของกิจการ
100 บทความ oการประยุกต์ใช้เทคนิคลีนในธุรกิจซื้อมาขายไป
101 บทความ oการปรับปรุงบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)
102 บทความ oการป้องกันสินค้าสูญหาย: หนทางสู่กำไรของธุรกิจค้าปลีก
103 658 ก491 2557 oการเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น / อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา, ศรัญญา กันตะบุตร, บรรณาธิการ
104 658 ก491 2555 oการเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น / อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา, ศรัญญา กันตะบุตร, บรรณาธิการ
105 CD/PR 00256 2552 oการพัฒนาช่องทางการรับชำระค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร ( CD สหกิจศึกษา)
106 CD/PR 00526 2552 oการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร ( CD สหกิจศึกษา) / พงศกร พัฒนานุรัชต์
107 oการเพิ่มมูลค่ากิจการโดยใช้กลยุทธ์ออปชั่นแฝง
108 บทความ oการรวมธุรกิจ
109 oการรวมพลังในธุรกิจขนส่งในทวีปยุโรป : อุทาหรณ์สำหรับ ประเทศไทย
110 oการลงทุนด้านการเงินกำลังจะรุ่งหรือร่วง?
111 CD/PR 00516 2553 oการวางแผนการตลาดสำหรับห้องพักของโรงแรม ของโรงแรม ออลซีซั่น สาทร (CD สหกิจศึกษา) / พงศ์เทพ แซ่เห
112 CD/PR 00690 2552 oการวิเคราะห์เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด เพื่อพัฒนายอดขาย โรงหล่อเรืองสมัย (CD สหกิจศึกษา) / ณิช
113 CD/PR 00524 2552 oการวิเคราะห์โครงสร้างและระบบการทำงานของ บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด ( CD สหกิจศึกษา) / ณัฐพร ฮะว
114 CD/PR 00247 2552 oการวิเคราะห์โครงสร้างและระบบการทำงานของบริษัทโชคสมุทรมารีน จำกัด ( CD สหกิจศึกษา) / ณัฐพร ฮะวัง
115 บทความ oการวิเคราะห์ผลกระทบด้านโลจิสติกส์จากการย้ายที่ตั้งศูนย์กระจายเงินสด ในธุรกิจธนาคาร โดยใช้กระบวนก
116 บทความ oการวิเคราะห์หาแนวทางเพื่อพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจการโรมแรมและการท่องเที่
117 บทความ oการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อธุรกิจตรวจสอบบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร A Study of
118 บทความ oการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสปาสไตล์ญี่ปุ่น เมืองพัทยา A Feasibility Study of Japanese
119 650 ร376ก 2542 oการศึกษาธุรกิจ / รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์
120 บทความวิจัย oการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาธุรกิจบริการอำนวยการ The Analyti
121 บทความ oการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของธุรกิจการให้บริการกรณีศึกษา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
122 CD/PR 00518 2552 oการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการ และความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของ บริษัท โตโยต้า นครธน จำกั
123 CD/PR 00515 2552 oการเสนองานขายและการส่งเสริมการขายของ CCTV (CD สหกิจศึกษา) / หัสดิน พรหมประดิษฐ์, สราวุฒิ สร้อยเ
124 พ 658.4012 พ489ก 2547 oการออกแบบกลยุทธ์ธุรกิจ / ไมเคิล อี. พอร์เตอร์ ; วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, ยุดา รักไทย, ผู้แปลและเรีย
125 พ 650.1 ด153ก 2554 oก้าวแรกเศรษฐี / ดวงกมล โลหศรีสกุล
126 658.4 ช851ก 2541 oก้าวสู่ธุรกิจสากลกับการบริหารด้วยระบบศรัทธาและจรรยาบรรณทางธุรกิจ / ไชย ณ พล
127 658.4 ช851ก 2540 oก้าวสู่ธุรกิจสากลกับการบริหารด้วยระบบศรัทธาและจรรยาบรรณทางธุรกิจ / ไชย ณ พล
128 VC 01348 M 2540 oก้าวใหม่ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย [วีดิทัศน์]
129 พ 923.3593 ส265ก 2550 oเก้าแยกเศรษฐศาสตร์ / สมพร กิตติโสภากูร
130 พ 658 ม861ก 2532 oแก้ให้ถูกจุด / โรเบิร์ต เอ็น. แม็คเมอร์รี่ย์, รูธ จี. เชฟเฟอร์, ลอเรนช์ อี. เดอ เนฟวิลล์
131 พ 650 ป422ก 2553 oแกะดำทำธุรกิจ ทุ่งหญ้าแห่งความรู้และความสุข / ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์
132 VC 01350 2540 oขั้นตอนการส่งออกและการจัดองค์กรเพื่อการส่งออก [วีดิทัศน์]
133 วารสาร 650 oขายดี by แก้จน
134 658.022 ศ139 2548 oค้นหาโอกาส…สร้างธุรกิจ / สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
135 บทความ oความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล กรณีศึกษา: บริษัท จุฑานาวี จำกัด
136 650 ก186ค 2532 oความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ / กรองแก้ว อยู่สุข
137 650 ก186ค 2535 oความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ / กรองแก้ว อยู่สุข, พิมพา ศรายุทธ
138 650 ร261ค 2542 oความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ / ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว
139 658 ก6 2532 ฉ1 oความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ [กาญจนาท เรืองรจิตปกรณ์] 974-594-424-6
140 650 อ179ค 2550 oความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ / อนิวัช แก้วจำนงค์
141 oความรู้เบื้อต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก เรื่อง : ขั้นตอนการส่งออก (2) (กฤตภาค 002741)
142 oความรู้เบื้อต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก เรื่อง : ขั้นตอนการส่งออก (กฤตภาค 002742)
143 oความรู้เบื้อต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก เรื่อง : ขั้นตอนการส่งออก (จบ) (กฤตภาค 002740)
144 บทความ oความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาดภายในกับผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทธุรกิจโ
145 oความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจโรงแรมกับนักท่องเที่ยว
146 oความสามารถในการแข่งขันของไทย
147 พ 650.1 บ911ค 2540 oความสำเร็จของธุรกิจเครือข่าย / Anne Boe ; ธานินทร์, ผู้แปลและเรียบเรียง
148 พ 650.1 อ463ค 2549 oคัมภีร์เจ้าของกิจการ / อัลเฟรด อี. ออสบอร ณัฐยา สินตระการผล, ผู้แปลและเรียบเรียง
149 พ 658 ก161ค 2545 oคิดเป็น รวยก่อน / กรพจน์ อัศวินวิจิตร ; สมคิด ลวางกูร, บรรณาธิการ
150 พ 658.041 ค439 2540 oคิดไม่ออกเราบอกท่าน / พิมพ์ใจ สิทธิสุรศักดิ์, บรรณาธิการ
151 พ 658 ว836ค 2529 oคุยกันประสานักบริหาร / วีรวัฒน์ เจริญเบญจวงษ์
152 658 ค695 2541 oคู่มือการประกอบธุรกิจ / ชรัตน์ รุ่งเรืองศิลป์, พรนภา กุลทวีสุข, ผู้รวบรวม
153 658 ค695 2550 oคู่มือการประกอบธุรกิจอย่างง่าย / คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
154 CD 658 ค695 2550 oคู่มือประกอบธุรกิจอย่างง่าย [ซีดี-รอม] / คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล
155 CD 658.421 ค695 2549 oคู่มือผู้ประกอบการยุคใหม่ : คู่มือในการจัดตั้ง-บริหารธุรกิจขนาดเล็กและร้านค้าของคุณ [ซีดี-รอม] /
156 658.421 ค695 2549 oคู่มือผู้ประกอบการยุคใหม่ : คู่มือในการจัดตั้ง-บริหารธุรกิจขนาดเล็กและร้านค้าของคุณ / อภิชาติ ส
157 พ 658.041 ส722ค 2541 oคู่มือมนุษย์ (ตกงาน) / สิทธิชัย สถาพรธนพัฒน์
158 บทความ oเคล็ด (ไม่) ลับ ทำธุรกิจกับประเทศจีน สร้างวิถีทางในการทำเงิน
159 CD/PR 00525 2553 oโครงการนำร่องการขอรับสถานภาพเป็นผู้ประกอบการทางเสรษฐกิจที่ได้รับอนุญาติ ( CD สหกิจศึกษา) / ธีรพ
160 GP 658.4012 ค962 2554 ล2 oโครงการศึกษาแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (BCP) : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
161 CD/PR 00248 2552 oโครงงานกลยุทธ์การตลาดขององค์กรที่ให้บริการด้านการสื่อสาร( CD สหกิจศึกษา) / สุรพงษ์ เจริญกันภัย,
162 พ 658 ค981 2546 ล1 oไคเซ็น : เพลิดเพลินเป็น 100 เท่ากับการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เล่ม 1 : วิธีดำเนินกิจกรรมการปรับป
163 พ 658 ค981 2542 ล1 oไคเซ็น : เพลิดเพลินเป็น 100 เท่ากับการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เล่ม 1 : วิธีดำเนินกิจกรรมการปรับป
164 พ 658 ค981 2541 ล2 oไคเซ็น : เพลิดเพลินเป็น 100 เท่ากับการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เล่ม 2 : วิธีเขียนข้อเสนอแนะและวิธ
165 พ 658 ค981 2540 ล3 oไคเซ็น : เพลิดเพลินเป็น 100 เท่ากับการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เล่ม 3 : รวมจุดสังเกตและตัวอย่างกา
166 oงบมูลค่าเพิ่ม : เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ใช้งบการเงิน?
167 พ 658.022 ง833 2555 oเงินหมื่นสร้างเศรษฐี / วุฐิภุช แป้นโต, บรรณาธิการ
168 174.4 จ482จ 2555 oจริยธรรมทางธุรกิจ / จินตนา บุญบงการ
169 174.4 ช486จ 2552 oจริยธรรมทางธุรกิจ / ชาญชัย อาจินสมาจาร
170 174.4 ส234จ 2551 oจริยธรรมทางธุรกิจ / สมคิด บางโม
171 174.4 ส234จ 2549 oจริยธรรมทางธุรกิจ / สมคิด บางโม
172 174.4 อ261จ 2546 oจริยธรรมทางธุรกิจ / อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง, บัณฑิต ผังนิรันดร์, ต่อศักดิ์ ซอแก้ว, ผู้เรียบเรียง
173 CD/PR 00514 2552 oจัดหาสินค้าอุตสาหกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Buyer Sourcing) (CD สหกิจศึกษา) / สุรเชษฐ จันทร์สมบู
174 กฤตภาค 003529 oจับตาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ฟื้นจริงหรือแค่ภาพลวงตา (กฤตภาค 003529)
175 บทความ oเจาะลึกธุรกิจดอทคอม “ธนาคาร” กับ “ตลาดรถ” ออนไลน์
176 บทความ oฉายภาพ “เอสเอ็มอี” ยุคใหม่ ปรับธุรกิจลุยปีมังกร
177 บทความ oเฉลียว อยู่วิทยา กระทิงแดง…เป็นหมายมีไว้พุ่งชน
178 650.1 ท637ช 2550 oชัยชนะ / Brian Tracy ; ทรงวิทย์ เขมเศรษฐ์, ผู้แปล
179 oโชคดี ติ่มซำ สานฝันกิจการครอบครัว
180 กฤตภาค 004297 oโชว์ผลสำเร็จ’อินเวสต์เมนต์มาร์ต’ (กฤตภาค 004297)
181 CD/พ 332.1753 น722ช 2553 oใช้เงินแบงค์ทำธุรกิจดีกว่า [ซีดี-รอม] / นุกูล เรืองอุทัย, วิริยะ อนุจารี
182 พ 332.1753 พ722ช 2553 oใช้เงินแบงค์ทำธุรกิจดีกว่า / นุกูล เรืองอุทัย, วิริยะ อนุจารี
183 พ 658.452 จ552ช 2538 oใช้ปากให้เป็น / Robert L. Genua ; วิเชียร ชุติมาเทวินทร์, ผู้เรียบเรียง
184 บทความ oใช้หลักธรรมะและความซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจ
185 บทความ oดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับกลุ่มธุรกิจหลักในจังหวัดเชียงใหม
186 บทความ oดูหนังหาความหมาย อย่าอุดหนุนธุรกิจสีเลือด
187 บทความ oตลาดเฉพาะกลุ่ม หนทางสู่ความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
188 338.46 ส841ต 2532 oตลาดบริการ / สุมนา อยู่โพธิ์
189 พ 658.3154 ต232 2539 oต่อรองให้ได้กำไร เจรจาให้ได้ผล / ปานอนันต์ เทพบุศย์, ผู้แปลและเรียบเรียง
190 พ 658.8 จ136ต 2536 oตะลุยการตลาด / จตุพล ชมภูนิช
191 บทความ oตัวแบบความสัมพันธ์ของกลยุทธ์การมุ่งเน้นตลาด กลยุทธ์นวัตกรรมทางการตลาดและความตระหนักถึงการเปลี่ยน
192 บทความ oตัวแบบวัดความมีประสิทธิภาพสูงสุดของธุรกิจ
193 กฤตภาค 005532 oเตือนภัยกลโกงธุรกิจการเงินนอกระบบ (กฤตภาค 005532)
194 พ 658.4 ว578ถ 2553 oถอดรหัสสมอง ริชาร์ด แบรนสัน : กลยุทธ์อัจฉริยะเชิงธุรกิจ / แซม วิททีวีน ; จุไรพร วิสุทธิกุลพาณิช
195 บทความ oถามหาความรับผิดชอบของกรรมการบทเรียนจากวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์
196 พ 658 ส764ถ 2547 oเถ้าแก่รวยสอนน้อง / สุธี พนาวร
197 บทความ oทรูกรุ๊ป พร้อมขึ้นแท่น ผู้นำศูนย์ฟิตเนสครบวงจร ระดับพรีเมี่ยม
198 พ 923.8593 ส323ท 2542 oทักษิณ ชินวัตร : อัศวินคลื่นลูกที่สาม / สรกล อดุลยานนท์
199 พ 923.8593 ส323ท 2537 oทักษิณ ชินวัตร : อัศวินคลื่นลูกที่สาม / สรกล อดุลยานนท์
200 พ 923.8 ช421ท 2546 oทางลัดสายดวงดาวสู่ พริตตี้ เกิร์ด มืออาชีพ / ชัยยุทธ เลาหชนะกูร
201 บทความวิจัย oทางออกของธุรกิจไทยสู่หนทางแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน
202 พ 658.0952 ด914ท 2533 oทำธุรกิจแบบญี่ปุ่น / ฺBoye de Mente ; อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์, ผู้แปลและเรียบเรียง
203 พ 650 ร477ท 2559 oทำธุรกิจไม่ติดกรอบ ก็ดันกิจการให้เปรี้ยงได้ How to start acreative business / ดั๊ก ริชาร์ด ; หฤ
204 658.041 ท429 2542 oทำมาค้าขายในตลาดนัด / พิมพ์ใจ สิทธิสุรศักดิ์, บรรณาธิการ
205 658.041 ท429 2541 oทำมาค้าขายในตลาดนัด / พิมพ์ใจ สิทธิสุรศักดิ์, บรรณาธิการ
206 oทิศทางของยุทธศาสตร์ธุรกิจไทยในอนาคต
207 650 ว491ท 2532 oเทคนิคการจัดการธุรกิจ / วาสนา สิงหโกวินท์
208 บทความ oเทคนิคการเจรจาต่อรองทางการค้าระหว่างประเทศ (ที่สัมฤทธิ์ผล)
209 oเทคนิคการใช้ Sap สร้าง E-market Place
210 บทความ oเทคนิคการเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรองทางการค้า
211 oไทยคูน (thaicoon) Business Management + Strategy
212 oไทยตำบลดอทคอม อี-คอมเมิร์ซระดับชาวบ้าน
213 บทความ oธรรมนูญครอบครัว : บทเรียนจากธุรกิจญี่ปุ่นอายุ 300 ปี
214 บทความ oธุรกรรมขายชอร์ต และการให้ยืมหลักทรัพย์
215 บทความ oธุรกิจเงินร่วมลงทุน: ทางเลือกของการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย
216 บทความ oธุรกิจจัดเลี้ยงกับการเตรียมงานในห้องครัว
217 กฤตภาค 004312 oธุรกิจเดินเรือ เติบโตอย่างน่าสนใจ (กฤตภาค 004312)
218 650 ธ716 2546 oธุรกิจทั่วไป : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ / ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ผู้เรียบเรียง
219 650 ธ716 2541 oธุรกิจทั่วไป : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ / ศิริวรรณ เสรีรัตน์…[และคนอื่น ๆ], ผ
220 650 ส234ธ 2541 oธุรกิจทั่วไป / สมคิด บางโม
221 บทความ oธุรกิจไทยกับการใช้ความรู้บริหารการปฏิบัติการ
222 บทความ oธุรกิจนำเข้า…เข้าก่อนก็มีโอกาสทำกำไรมากกว่า
223 650 ร261ธ 2537 oธุรกิจเบื้องต้น / ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว
224 650 ส274ธ 2545 oธุรกิจเบื้องต้น / สมยศ นาวีการ
225 650 ส274ธ 2540 oธุรกิจเบื้องต้น / สมยศ นาวีการ
226 พ 338.476367 ก768ธ 2557 oธุรกิจเพ็ทช็อป พารวย / เกรียงศักดิ์ มั่นเจาะ
227 กฤตภาค 003910 oธุรกิจเฟอร์นิเจอร์รุ่ง (กฤตภาค 003910)
228 พ 650 ธ716 2549 oธุรกิจมั่นคงแห่งยุค / กอบชัย ชอัมพงษ์, บรรณาธิการ
229 พ 650 ภ479ธ 2562 oธุรกิจระดับโลกสร้างได้ด้วยตัวเอง : Turn Passion to Business/ ภาวิณี แว่วเสียงสังข์
230 650 ส665ธ 2539 oธุรกิจและการบริหารปี 2000 / สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์
231 650 ส665ธ 2538 oธุรกิจและการบริหารปี 2000 / สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์
232 650 ส665ธ 2540 oธุรกิจและการบริหารปี 2000 / สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์
233 650 ส665ธ 2540 ฉ1 oธุรกิจและการบริหารปี 2000 [สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์] 2540
234 ต 658.4095 ฉ236ธ 2544 oธุรกิจและสิ่งแวดล้อม / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
235 ต 658.4095 ฉ236ธ 2542 oธุรกิจและสิ่งแวดล้อม / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
236 650 ธ716 2556 oธุรกิจสร้างสรรค์ พันธมิตรสังคม / มูลนิธิเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
237 บทความ oธุรกิจใหม่เพื่อคนตาย
238 338.7 ร769ธ 2539 oธุรกิจเอกชนไทย / เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์, ธีรยุทธ เกียรติพิริยะวงศ์, ปรีดา ไกรมาก
239 TC 00297 M 2537 ล1 oนักธุรกิจรุ่นใหญ่ [เทปบันทึกเสียง]
240 บทความ oนารายาขึ้นชั้นแบรนด์โลกผุดแฟรนไชส์ขยายธุรกิจ
241 บทความ oนำทัพโบรกเกอร์ สู่อันดับ 1 อาเซียน
242 บทความ oแนะดึงข้อมูลซ่อนในองค์กรสร้างเครื่องมือเพิ่มโอกาสธุรกิจ
243 บทความ oบทบาทและปัญหาของธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย
244 พ 650.1 ซ119บ 2534 oเบื้องหลังความสำเร็จและความล้มเหลวในวงการธุรกิจ / พอล ซอลมอน, โทมัส ฟรีดแมน ; ก้องเกียรติ โอภาส
245 พ 650.1 ซ119บ 2533 oเบื้องหลังความสำเร็จและความล้มเหลวในวงการธุรกิจ / พอล ซอลมอน, โทมัส ฟรีดแมน ; ก้องเกียรติ โอภาส
246 บทความ oแบบจำลองปัจจัยความสำเร็จการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
247 304.6 ก861ป 2545 oประชากรศาสตร์ : สาระเพื่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ / เกื้อ วงศ์บุญสิน
248 oประเทศไทยกับเอกลักษณ์ด้านสุขภาพและความงาม
249 บทความ oประเทศไทยในทศวรรษแห่งความมืดมน
250 บทความ oประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ รีแบบรนดดิ้ง “ยามาฮ่า” ดันแชร์ตลาดโต 30 เปอร์เซ็นต์
251 พ 658.0019 ป432 2556 oปรัชญาทองธุรกิจ / ส. สุวรรณ, ผู้แปลและเรียบเรียง ; บรรเทิง นราภิรมย์, บรรณาธิการ
252 กฤตภาค 004506 oปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจพิชิต GMOs ( กฤตภาค 004506 )
253 บทความ oปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจในกรุงเทพมหานคร Factors Eff
254 บทความ oปัจจัยที่ส่งผลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในธุรกิจโรงแรม และบังกะโลขนาดเล็ก Impact Fac
255 oปัญญา ควรตระกูล ยังไม่อาจวางมือได้
256 พ 650.1 อ727ป 2558 oเปลี่ยนความอยากเป็นทุน เปลี่ยนคุณเป็นเศรษฐียุคใหม่ / อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
Row Call Number Heading
257 บทความ oเปิดตลาดเช่าเฮลิคอปเตอร์วีไอพีเจาะกลุ่มนักธุรกิจ-ลูกค้าไฮเอนด์
258 พ 659.112 ป759 2537 oเปิดตำนาน เขี้ยว + เขี้ยว พี่น้อง “ซาทซิ” / เพ็ญศรี เผ่าเหลืองทอง ผู้เรียบเรียง, ประยงค์ คงเมือ
259 พ 381.1 ป759 2549 oเปิดร้าน…ไม่ยากอย่างที่คิด / ปนัดดา แสงธรรมชัย, บรรณาธิการ
260 พ 650.1 ป699 2553 oเปิดร้านให้รวยเป็นล้าน / ปนัดดา แสงธรรมชัย, บรรณาธิการ
261 บทความ oผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีต่อผลการดำเนินงานองธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย
262 CD/PR 00249 2552 oผลกระทบของประเทศไทยต่อการลดภาษี 0% ภายใต้กรอบ AFTA ( CD สหกิจศึกษา) / นิภา รอดปั้น, สกาวรัตน์ เ
263 บทความ oผลกระทบของภาวะผู้นำ ความสามารถในการดูดซับความรู้และกลยุทธ์ธุรกิจต่อนวัตกรรมของวิสากหิจขนาดกลางแล
264 CD/PR 00415 2552 oผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเดินพิธีการโดยผ่านระบบ E-customs ( CD สหกิจศึกษา) / พรเทพ พวงพยอม, ศศิ
265 658.87 ผ349 2538 oผ่าทางตันธุรกิจค้าปลีก : รวมข้อคิดและความรู้สำหรับวงการค้าปลีกสมบูรณ์แบบ
266 พ 658.4012 อ981ผ 2532 oแผนสู่ความสำเร็จของนักวางกลยุทธ์ / เคนอิชิ โอมาเอะ, พิชิต สุขเจริญพงษ์, ผู้เรียบเรียง
267 บทความ oแผนเอเซีย เอสเอ็มอีสัญชาติไทยผงาดต่อกรยักษ์ใหญ่ต่างชาติ
268 พ 650 น169พ 2539 oพลังธุรกิจ 2020 / นพดล ทองลิ่ม
269 พ 920.7109593 บ227พ 2537 oพลิกคัมภีร์ 7 เซียนจัดสรรมือทอง / บริสุทธิ์ กาสินพิลา, จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์สุขเสรี
270 พ 658 ฮ278พว 2555 oพลิกวิกฤตเป็นกำไร / Hasegawa Kazuhiro ; กาญจนา ประสพเนตร, กิ่งดาว ไตรยสุนันท์, ผู้แปล
271 332.02400835 ค451พ 2548 oพ่อรวยสอนวัยรุ่น / โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ, ชารอน เลชเตอร์ ; วารี ปานเจริญ, ผู้เรียบเรียง
272 VC 01354 M 2540 oพานิชย์นาวีกับการส่งออกของไทย [วีดิทัศน์]
273 CD/PR 00602 2553 oพิธีการนำเข้าศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Import) ( CD สหกิจศึกษา) / อรญา ภัทร์คุณานนท์, เบญญาทิ
274 CD/PR 00215 2552 oพิธีการในการนำเข้าสินค้าและการปฏิบัติการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (
275 พ 650 อ355พ 2552 oพิมพ์เขียวธุรกิจ size เล็ก / อรรถพงษ์ สกุลศรีประเสริฐ
276 พ 658.84 ค969พ 2540 oเพชรแห่ง MLM / Peter Clothier ; นนทกร, ผู้แปลและเรียบเรียง
277 oแฟรนไชส์ (จุลสาร 62)
278 oแฟรนไชส์ไก่ทอด สูตรมะกันสัญชาติไทย (กฤตภาค 002500)
279 oแฟรนไชส์โรงสีข้าว (กฤตภาค 002608)
280 oภตา อัญมณีโคลนนิ่ง
281 650 ศ174ม 2552 oมองเป็นเห็นโอกาสรวย / ศริยา ตั้งโฉลก
282 บทความ oมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวให้รอดพ้นจากการล้มละลาย (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้)
283 302.35 จ662ม 2553 oมานุษยวิทยาธุรกิจ / จุลนี เทียนไทย
284 บทความ oมาร์ค อาร์โนลด์ นำกรุงศรีฯ ก้าวเชิงรุกสู่ผู้นำธุรกิจการเงิน
285 บทความ oเมื่อลูกค้ากลายเป็นพลังเงียบหนุนยอดขาย
286 พ 659.11 ว311ย 2534 oยุทธการซื้อโอกิลวีฯ / วราณีย์
287 พ 338.6048 พ489ย 2528 oยุทธวิธีการแข่งขัน / ไมเคิล อี. พอร์เตอร์, Michael E. Porter ; สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, สุวินัย ต่
288 พ 338.6048 พ489ย 2533 oยุทธวิธีการแข่งขัน / ไมเคิล อี. พอร์เตอร์, Michael E. Porter ; สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, สุวินัย ต่
289 พ 338.6048 พ489ย 2545 oยุทธวิธีการแข่งขัน / ไมเคิล อี. พอร์เตอร์, Michael E. Porter ; สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, สุวินัย ต่
290 พ 338.6048 พ489ย 2547 oยุทธวิธีการแข่งขัน / ไมเคิล อี. พอร์เตอร์, Michael E. Porter ; สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, สุวินัย ต่
291 T/มส 796.3520688 ก325ย 2535 oยุทธวิธีทางการตลาดของธูรกิจสนามกอล์ฟ / กวี วิทยเริงชัย ; บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
292 พ 658 ค981 2540 ล3ฉ1 oรวมจุดสังเกตและตัวอย่างการเสนอแนะสาขาต่างๆ
293 พ 658.514 ณ342ร 2547 oรวยด้วยเครื่องหยอดเหรียญ / ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ
294 พ 332.6 อ165ร 2554 oรวยด้วยเงินกู ไม่ต้องกู้เงินใคร / อนันต์ ขันธวิเชียร
295 พ 338.4764795 ว343ร 2556 oรวยด้วยธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจยอดฮิตของเหล่าดารา / วลัย ชูธรรมธัช
296 พ 658 ป411ร 2548 oร้อยใจให้งาน…สู่ความงดงามในเนื้องาน / ประสาร มฤคพิทักษ์
297 บทความ oระดับการเปิดกว้างทางการค้าของประเทศไทย
298 CD/PR 00262 2552 oระบบการดำเนินขาเข้า ขาออก และวิธีการหาลูกค้า ( CD สหกิจศึกษา) / ภริษา จันทร์หอม
299 CD/PR 00611 2553 oระบบการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด ( CD สหกิจศึกษา) / กมลชนก นิลจิตร์
300 บทความวิจัย oระบบระดับสินค้าคงคลังเป็นศูนย์ : ทางเลือกใหม่ของการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ Zero Inventory System :
301 RH 650 ว964ร 2549 oรายงานการวิจัยการพัฒนากลไกสนับสนุนการสร้างธุรกิจใหม่ / ไว จามรมาน, สมบุญ ยมนา, กิตติภูมิ วิเศษศ
302 พ 658 บ231ร 2546 oร่ำรวยได้เพราะ’ให้’ ก่อน / เคน บลองชาร์ด, เอส. ทรูเอ็ต แคธี่ ; นาธาน, ผู้แปลและเรียบเรียง
303 บทความ oรู้เขารู้เรา…ก่อนเข้าสู่ AEC ตอน ฟอร์มดีและห่วงโซ่ธุรกิจ…กำหนดชะตาธุรกิจได้
304 นิตยสาร oเรือนตะวัน
305 พ 330.9593 ว691ร 2541 oโรคโลกานุวัตร หมายเหตุธุรกิจ / วิรัตน์ แสงทองคำ
306 พ 332.02400973 ค451ร 2545 oโรงเรียนสอนธุรกิจ / โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ, ชารอน แอล. แลชเตอร์ ; พิบูลย์ ดิษฐอุดม, ผู้เรียบเรีย
307 พ 332.02400973 ค451ร 2546 oโรงเรียนสอนธุรกิจ / โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ, ชารอน แอล. แลชเตอร์ ; พิบูลย์ ดิษฐอุดม, ผู้เรียบเรีย
308 พ 658.00951 ย512ล 2537 oลู่ทางธุรกิจในจีน / จืออิ๋ว เย่ ; ธานี ปิติสุข, ผู้แปลและเรียบเรียง
309 บทความ oโลกของธุรกิจขายตรง…
310 oไลฟ์สปริง แฟรนไชส์เลือดไทย อนาคตโกอินเตอร์
311 650.072 ว385ว 2556 oวิจัยธุรกิจยุคใหม่ / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์
312 650 อ459ว 2560 oวิชาสร้างธุรกิจ ฉบับ MIT / บิล ออเล็ต, Bill Aulet ; วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา, ผู้แปล
313 พ 658.4012 ช446ว 2556 oวิธีเขียนแผนธุรกิจ / ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
314 พ 658 ซ951ว 2557 oวิธีทำธุรกิจส่วนตัว : ในสิ่งที่ตนเองชอบและถนัดให้ประสบความสำเร็จ และมีชีวิตอิสระ ตามใจต้องการ /\
315 650.01519 ป474ว 2533 oวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
316 oวิภารดี ภูวนาถนรานุบาล ผู้นำแห่งพฤกษาความงาม
317 บทความ oวิสุทธิ์ เตชะไพบูลย์ ควง พรนฎา นิวาตวงศ์ ร่วมสานฝันปั้นอาณาจักรกอล์ฟครบวงจร
318 บทความ oเศรษฐกิจสร้างสรรค์ :จาก “ทุนนิยมทำลาย” สู่ “ทุนนิยมสร้างสรรค์” สู่ “ยุคแห่งบรรษัท” (The Corporat
319 บทความ oเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและโอกาสทางธุรกิจ Greative Economy, Cultural Capital and Business
320 พ 650 ฟ689ส 2553 oสบายดีแต่รวยได้ / ทิโมที เฟอร์ริสส์ ; สุเมธ โพธิ์โสภณ, ผู้แปล
321 658.4095 จ482ส 2541 oสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ / จินตนา บุญบงการ
322 338.4761 บ837ส 2562 oสร้างApp อย่างไรให้ได้พันล้าน / จอร์จ เบอร์โควสกี ; ต่อทอง ทองหล่อ, ผู้แปล
323 พ 650 ล783ส 2553 oสร้างกิจการให้ตัวเอง / David Lester ; สุพรรณี ปิ่นมณี, ผู้แปล
324 พ 650.1 พ794ส 2561 oสร้างธุรกิจที่คนอยากซื้อมาก จนยินต่อคิว Oversubscribed / แดเนียล พรีสลีย์ ; ภัทรพร เปี่ยมสมบูร
325 พ 650.1 บ813ส 2557 oสร้างธุรกิจอย่างไรให้วอร์เรน บัฟเฟตต์ต้องการซื้อ / เจฟฟ์ เบเนดิกต์ ; ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา, ผู้
326 338.7609593 ส356 2541 oสรุปภาวะธุรกิจปี 2541 และแนวโน้มปี 2542-2543 / ศูนย์วิจัย ไทยพาณิชย์
327 อ 338.7609593 ส356 2541 oสรุปภาวะธุรกิจปี 2541 และแนวโน้มปี 2542-2543 [อ้างอิง]
328 อ 338.7609593 ส356 2543 oสรุปภาวะธุรกิจปี 2543 และแนวโน้มปี 2544-2545
329 650 ส356 2537 ฉ1 oสรุปย่อหนังสือธุรกิจชั้นนำ 12 เล่ม 974-512-071-5
330 บทความ oสสว.ปั้น 3 กลุ่มเอสเอ็มอีดาวเด่นจากรากหญ้าถึงธุรกิจโกอินเตอร์
331 พ 658 ว711ส 2547 oสอนน้อง…ให้เป็นเถ้าแก่ เล่ม 2 (ตอน เคล็ดลับความสำเร็จ) / วิโรจน์ กุศลลมโนมัย (วิลเลี่ยม วู)
332 658.8 ส647 2547 oสามประสานเพื่อความเป็นเลิศของธุรกิจบริการ / พิภพ อุดร, บรรณาธิการ
333 658.041 ส669 2541 oสารพัดงานด่วน / ทีมงานเส้นทางเศรษฐี
334 จุลสาร 580 oสาระน่ารู้การประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (จุลสาร 580)
335 จุลสาร 583 oสาระน่ารู้การประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต (จุลสาร 583)
336 CD/PR 00642 2552 oสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีศุลกากร ( BOI ) ( CD สหกิจศึกษา) / กัลยา จารุภูมิ
337 CD/PR 00414 2552 oสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ) ( CD สหกิจศึกษา) / ณัฏฐณิชา กลิ่นคำหอม
338 CD/PR 00413 2552 oสิทธิประโยชน์ทางภาษีอาการ (ขั้นตอนการขอชดเชยค่าภาษีอากร) ( CD สหกิจศึกษา) / ทินกฤต ห่วงสุวรรณ
339 พ 658 ก677ส 2552 oสุดยอดคัมภีร์แพลทตินัมแห่งการทำเงิน / Jeffrey Gitomer; วันดี อภิรักษ์ธนากร, ผู้แปล
340 พ 658 ร495ส 2538 oสู่ความเป็นเลิศ : บทเรียนจากฮาร์เลย์-เดวิดสัน / ปีเตอร์ ซี รีด ; ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์, ผู้แปล
341 พ 658.84 ส854ส 2541 oเส้นทางสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจ เอ็มแอลเอ็ม แบบไทย ๆ / สุรศักดิ์ ศิวะนาวินทร์
342 658 ช133ห 2546 oหลักการจัดการ : แนวคิดและสถานการณ์ธุรกิจปัจจุบัน / ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
343 658 ว718ห 2550 oหลักการจัดการ / วิลาวรรณ รพีพิศาล
344 658.068 ช133ห 2547 oหลักการจัดการและองค์การและการจัดการ : แนวคิดการบริหารธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน / ชนงกรณ์ กุณฑลบ
345 พ 658 ว711ห 2546 oหัวหมาดีกว่าหางสิงห์ ตอน จูนคลื่นธุรกิจ / วิโรจน์ กุศลมโนมัย (วิลเลี่ยม วู)
346 บทความ oหุ้นส่วนธุรกิจสีเขียว
347 พ 650 ว235ห 2561 oเหินห่าว Business อยากเก่งธุรกิจต้องคิดอย่างจีน / วรมน ดำรงศิลป์สกุล
348 พ 650 ธ636อ 2539 oอนาคตธุรกิจต้องมองให้ไกล / ธีรภัทร์ มกรพันธ์, ผู้เรียบเรียง
349 พ 650 พ6 2532 oอยากให้รุ่งทำอย่างไร 974-601-115-4
350 พ 658.84 ก729อ 2547 oอัพไลน์แบ่งปันดาวไลน์ / กุศล ทัศนะ
351 บทความ oอาณัติ พิศลพูล ลับจุดคมปั้นแบรนด์ Amante
352 พ 658.11 ช64 ล6 2536 oอ่านแล้วรวย เล่มที่ 6 : ธุรกิจไฮเทค ปี 2000
353 พ 658.11 ศ64 ล8 2536 oอ่านแล้วรวยเล่มที่ 8 : ทำเนียบเฟรนไชส์
354 พ 658.11 ส72 ล7 2536 oอ่านแลัวรวยเล่มที่ 7 : ธุรกิจแฟรนไชส์ (franchise) มิติใหม่ของวงการค้าและการลงทุนข้อพิจารณาทางกฏห
355 พ 650.1 ว691อ 2541 oอำนาจธุรกิจใหม่ : ยุคไอเอ็มเอฟ / วิรัตน์ แสงทองคำ
356 658.155 มส747ศ 2541 ล1ฉ1 oเอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ
357 บทความ oเอไอเอสร่วมสร้าง นักธุรกิจดิจิตอลในยุคโซเชียลมีเดีย
358 บทความ oโอกาสทองของ SMEs กับธุรกิจ Digital Content
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม จากหนังสือ 
  • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
  • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (พิมพ์ครั้งที่ ใส่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
  • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (บ.ก.). (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
  • Author Surname, First Initial. Second Initial. (Year). Book title. Place of Publication: Publisher.

หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
  • อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล
0% Complete