Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
0/40
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
0/29
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
About Lesson
แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

190-204 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

COURSE ONLINE และสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย

thai mooc


E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)

แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free-eBooks.net

BOOKBOON

YouTube

หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง
Row Call Number Heading
1 พ 650 พ179ห 2554 o100 คนคิด 10 คนทำ 1 คนสำเร็จ ภาค2 : สร้างธุรกิจส่วนตัวทำได้…ง่ายๆเอง / พรหมมาตร์ ชายสิม
2 พ 658 ค794ห 2551 o100 สุดยอดไอเดียธุรกิจ / Jeremy Kourdi ; เอธ แย้มประทุม, ผู้แปล
3 พ 658 ป961ร 2538 o101 วิธี บริหารธุรกิจให้มีกำไร / สตีฟว์ ไปป์ ; จำลอง อนันตอัมพร, ผู้เรียบเรียง
4 พ 658 ร769ส 2549 o49 ไอเดียสร้างธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจ / เรวัต ตันตยานนท์
5 บทความ o5 กลยุทธ์ SME สู้วิกฤติเศรษฐกิจ
6 บทความ o5 ปีรายได้แตะหลักหมื่นล้านธุรกิจถุงพลาสติกคนไทย
7 พ 658 ธ392ห 2547 o60 เรื่องน่ารู้ เคียงคู่ธุรกิจ / ธวัช ภูษิตโภยไคย
8 พ 658.42 ค749จ 2547 o7 เซียน ซีอีโอ : บทเรียนและกลยุทธ์ชั้นเยี่ยมจากสุดยอด CEO ของโลก / เจฟฟรีย์ เจ. เครมส์ ; นาถกมล
9 o9 วิธีเพิ่มพลังธุรกิจด้วย อี-บิสซิเนส
10 บทความ oABC กับการเสนอราคางานในธุรกิจบริการ
11 บทความ o